Одбрана мастер рада - кандидат Анђела Марковић

Време: 08.04.2024 08:35:45

Кандидат Анђела Марковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Планирање канала продаје органских производа“, дана 10.04.2024. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Катарина Борисављевић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Милан Коцић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.