Одбрана мастер рада - кандидат Милица Ђорђевић

Време: 08.04.2024 08:46:20

Кандидат Милица Ђорђевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Модернизација пољопривредне производње као фактор руралног развоја Републике Србије“, дана 10.04.2024. године, у 16,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Лела Ристић, ред. проф.  Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Никола Бошковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Катарина Борисављевић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.