ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ - КАНДИДАТКИЊА ИВАНА НЕДЕЉКОВИЋ

Време: 18.04.2024 13:04:07

Ивана Недељковић, дана 24.04.2024. године у 13:00 сати, на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, брани  докторску дисертацију, израђену под менторством проф. др Драгане Рејман Петровић, под насловом: „Систем за управљање односима са купцима као технолошка подршка пословном одлучивању“, пред Комисијом:

  1. Др Предраг Мимовић, ред. проф. Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Статистика и информатика, председник;
  2. Др Вељко Маринковић, ред. проф. Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Пословна економија, члан; и
  3. Др Вук Вуковић, ванр. проф. Економског факултета у Суботици Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Пословна информатика, члан.