Одбрана мастер рада - кандидат Невена Јаћовић

Време: 01.07.2024 12:12:39

Кандидат Невена Јаћовић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај мобилних канала оглашавања на навике и ставове потрошача о електронској трговини у Републици Србији“, дана 04.07.2024. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Зоран Калинић, ред. проф.  Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милан Коцић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Вељко Маринковић, ред. проф.  Економског факултета у Крагујевцу.