Одбрана мастер рада - кандидат Мина Милојевић

Време: 01.07.2024 12:19:03

Кандидат Мина Милојевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Навике и ставови корисника о примени електронских сервиса у банкарству у Републици Србији“, дана 04.07.2024. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Зоран Калинић, ред. проф.  Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Вељко Маринковић, ред. проф.  Економског факултета у Крагујевцу.