fbpx

ПEР101 Сaврeмeнa макроeкoнoмиja

Stanković R. Katarina

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, II semestar, Moduli: Makroekonomija, Računovodstvo i poslovne finansije, Upravljanje poslovanjem

13

Izučavanje alternativnih teorijsko-metodoloških pristupa u odnosu na tradicionalne koncepcije neoklasične i kenzijanske teorije. To podrazumeva analizu makroekonomskih principa i političkih implikacija koji su iznad IS-LM paradigme, jer se zasnivaju na teoriji odlučivanja, pri čemu značajnu ulogu imaju vreme, neizvesnost, očekivanja i informacije.

Usvajanjem i primenom ovih relevantnih saznanja u svom naučno-istraživačkom radu, studentu je omogućeno da analizom aktuelnih ekonomskih pojava i procesa dođe do zadovoljavajućih rešenja i kvalitativnih predviđanja daljih trendova. Istovremeno, nepostojanje konsenzusa u makroekonomiji i preplitanje mnogih kontroverznih pristupa predstavlja intelektualni izazov da svojim radom doprinese daljem razvoju ekonomske nauke.

 • Model racionalnih očekivanja
 • Hipoteza neizvesnosti u makroekonomskim modelima
 • Implikacije racionalnih očekivanja u makroekonomiji
 • Ekonomska politika u modelu racionalnih očekivanja
 • Modeli nepotpune konkurencije Novih kejnzijanaca
 • Agregatna tražnja u modelu Novih kejnzijanaca
 • Ekonomska politika Novih kejnzijanaca.
 1. Leslie, D. (1993) Advanced Macroeconomics, Mc Graw Hill Book Company Europe.
 2. Romer, D. (1996) Advanced Macroeconomics, Mc Graw Hill, New York.
 3. Abel, B.A., Bernanke, S.B. (1995) Macroeconomics, Addison - Wesley Publishing Company, Inc.

Broj časova  aktivne nastave       10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, seminari, vežbe, konsulatacije.

Seminarski rad i usmeni ispit

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага