fbpx

ПМП105 Међународни маркетинг у глобалном окружењу

Đorđević D. Momčilo

  • Materijali za nastavu
  • Rezultati ispita i kolokvijuma
  • Vesti

Izborni, II semestar, Moduli: Upravljanje poslovanjem, Makroekonomija, Računovodstvo i poslovne finansije

13

Nastavni predmet Međunarodni marketing u globalnom okruženju predstavlja dalju nadgradnju predmeta Međunarodni marketing i Globalni marketing sa osnovnih akademskih i master studija.

U tom smislu predmet Međunarodni marketing u globalnom okruženju ima za cilj da na ovom nivou studija na savremen i sveobuhvatan način upozna studente sa sadržajem predmeta Međunarodni marketing u globalnom okruženju i tako poveća njihove kompetencije za odlučivanje i rešavanje problema iz odgovarajućih oblasti.

Savladavanjem materije iz predmeta Međunarodni marketing u globalnom okruženju student produbljuje i proširuje teorijsko metodološko i aplikativno znanje, i sa tog stanovišta se osposobljava za izradu kvalitetne doktorske disertacije.

Time se kandidat osposobljava ili za nastavak naučno-istraživačkohg rada, ili za odlučivanje i rešavanje problema na najvišem nivou u organizaciji.

Imajući u vidu obrazovni cilj i očekivane ishode, kao i specifičnosti doktorskih studija, sadržaj predmeta Međunarodni marketing u globalnom okruženju čine odrđeni sadržaji iz predmeta Međunarodni marketing i Globalni marketing sa osnovnih akademskih i master studija, koji zbog svoje specifičnosti i kompeksnosti nisu mogli biti razmatrani na nižim nivoima studija.

Na ovom nivou studija sveobuhvatnije i detaljnije se izučavaju određenio delovi: Strategije nastupa preduzeća na međunarodnim tržištima – od jednostavnih ugovora o saradnji, do složenijih formi, kao što su različiti oblici zajedničkih ulaganja, sa i bez učešća kapitala.   

  1. Đorđević M., Međunarodni marketing, Ekonomski fakultet u Kragujevcu, 2005.
  2. Rakita B., Međunarodni marketing, Ekonomski fakultet , Beograd, 1993.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, Konsultacije, Analize studija slučajeva

  • Predavanja, Konsultacije, Analize studija slučajeva

 

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага