fbpx

ПМП205 Анализа одлучивања

Babić M. Verica

Mimović Predrag

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Upravljanje poslovanjem

13

Neizvesnost i kompleksnost su glavna obeležja menadžerskog odlučivanja. Analiza odlučivanja obezbeđuje okvir za analizu problema odlučivanja, strukturirajući ih na delove koji su lakši za upravljanje, kroz eksplicitno posmatranje mogućih alternativa, raspoloživih informacija i relevantnih preferencija. Cilj predmeta Analiza odlučivanja je sticanje znanja neophodnih za samostalnu analizu i sprovođenje poslovnih odluka. 

Upoznajući se sa konceptima koji objašnjavaju fenomene mišljenja i izbora, te kroz diskusiju metoda za strukturiranje i modeliranje problema odlučivanja i njihovu primenu u različitim kontekstima menadžerskog i ličnog odlučivanja, studenti se osposobljavaju za donošenje odluka u uslovima neizvesnosti i rizika, kako bi izbegli zamke intuitivnog odlučivanja.

 • Osnove teorije odlučivanja.
 • Analiza odlučivanja.
 • Sekvencijalno odlučivanje.
 • Analiza rizika.
 • Teorija korisnosti.
 • Višekriterijumsko odlučivanje.
 • Metode višekriterijumske analize.
 • Kompleksnost.
 • Hijerarhije kao prezentacije kompleksnosti.
 • Analitički hijerarhijski proces.
 • Analitički mrežni proces.
 1. Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A., An Introduction to Management Science, Quantitative approaches to decision making, South –Western, 2003.
 2. Babić, V., Strategijsko odlučivanje, Institut za ekonomiku i finansije, 1995.
 3. Čupić, M., Tummala, R. i Suknović M., Odlučivanje – formalni pristup, FON, 2003.
 4. Čupić, M. i Suknović, M., Višekriterijumsko odlučivanje – formalni pristup, FON, 2003.
 5. Pavličić, D., Teorija odlučivanja, Beograd, 2007.
 6. Pomerol, J.C., Barba-Romero, S., Multicriterion Decision in Management:Principles and Practice, Kluwer Academic Publisher Group, 2000.
 7. Saaty, T., Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with Analytic Hierarchy Process, Vol. VI of the AHP series, Library of Congress Cataloging in Publication Data, 2006.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja. Konsultacije. Mentorski rad.

Usmeni ispit. Seminarski rad. Prezentacija.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага