fbpx

ПРФ203 Стратегијски финансијски менаџмент

Stančić Ž. Predrag

  • Materijali za nastavu
  • Rezultati ispita i kolokvijuma
  • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Računovodstvo i poslovne finansije

13

Predznanja iz menadžmenta, računovodstva, poslovnih finansija

Produbljivanje neophodnih teorijskih znanja i sticanje veština u primeni odgovarajućih analitičkih tehnika u procesu upravljanja finansijama preduzeća, u funkciji razumevanja uticaja alternativnih rešenja iz domena ulaganja, finansiranja i raspodele efekata aktivnosti na dostizanje ciljeva (vrednosti) preduzeća u konkretnom poslovnom okruženju.

Program predmeta fokusiran na dugoročne (strategijske) aspekte investicionih i finansijskih odluka privrednih subjekata treba da osposobi studente za razumevanje veza i interakcija finansijskog okruženja i preduzeća, principa maksimiziranja vrednosti preduzeća i implikacija menadžerskih odluka iz domena finansijskog upravljanja na vrednost preduzeća (kao celine ili pojedinih delova).

Maksimiziranje vrednosti preduzeća i alternativni ciljevi preduzeća, menadžment orjentisan na vrednost, teorija procenjivanja i tržišna vrednost preduzeća, efikasnost tržišta, portfolio teorija, CAPM i APT model, evaluacija strategijskih odluka o ulaganjima, leverage i teorija strukture kapitala, dugoročno finansiranje, dividendna politika, ekspanzija i restrukturiranje preduzeća.

  1. Arnold: Corporate financial management, Financial times professional Ltd., 1998.
  2. Brigham, Ehrhardt: Financial management, tenth edition, South-Western Thomson learning, USA, 2002.
  3. Van Horne: Financial management and policy, twelfth edition, Prentice-Hall international, Inc., 2002.
  4. Stančić dr P.: Savremeno upravljanje finansijama preduzeća, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2006.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, studije slučaja, diskusije, konsultacije, mentorski rad

  • Seminarski rad – 50
  • Usmeni ispit - 50

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага