fbpx

ПРФ205 Упављање вредношћу предузећа

Stančić Ž. Predrag

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Računovodstvo i poslovne finansije

13

Predznanja iz menadžmenta, računovodstva, poslovnih finansija

Produbljivanje neophodnih teorijskih znanja i sticanje veština u primeni odgovarajućih analitičkih tehnika u procesu upravljanja vrednošću preduzeća. Generisanje nove vrednosti preduzeća, kao ciljne veličine finansijskog upravljanja, nije čin već predstavlja izraz rešenja i odluka iz domena misije (poslovne filozofije) preduzeća, strategije preduzeća, načina upravljanja, korporativne kulture i komunikacije, organizacionih rešenja, sistema i procesa donošenja odluka, načina merenja i upravljanja performansama preduzeća.

Program predmeta fokusiran na vrednost preduzeća treba da osposobi studente za razumevanje veza i interakcije finansijskog upravljanja i vrednosti preduzeća, principa maksimiziranja vrednosti preduzeća i implikacija menadžerskih odluka na vrednost preduzeća (kao celine ili pojedinih delova).

 1. Šta je suština upravljanja vrednošću preduzeća?
 2. Zašto je upravljanje vrednošću preduzeća danas važno?
 3. Kako proceniti ekonomsku vrednost poslovne aktivnosti?
 4. Šta je kreiranje vrednosti?
 5. Kako se vrednost može kreirati?
 6. Kako se doprinos kreiranju vrednost može meriti?
 7. Kako implementirati principe kreiranja vrednosti?
 1. Knight: Value Based Management, McGraw-Hill, 1998.
 2. Mills: The Dynamics of Shareholder Value, Mars Business Associates, 1998.
 3. Rappaport: Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, The Free Press, 1998.
 4. Young, O’Byrne: EVA and Value Based Management, McGraw-Hill, 2001.
 5. Stančić dr P.: Savremeno upravljanje finansijama preduzeća, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2006.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, studije slučaja, diskusije, konsultacije, mentorski rad

 1. Seminarski rad – 50,
 2. Usmeni ispit – 50

 

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага