fbpx

ПРФ206 Специфична подручја ревизије финансијских извештаја

Ljubisavljević D. Snežana

Kondić V. Novak

  • Materijali za nastavu
  • Rezultati ispita i kolokvijuma
  • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Računovodstvo i poslovne finansije

13

Upoznavanje studenata sa sadržajem i implikacijama Međunarodnih standarda revizije koje donosi i revidira Međunarodna federacija računovođa (IFAC).

Shvatanje potrebe nastanka i kontinuiranih izmena Međunarodnih standarda revizije i osposobljavanje studenata da ih koriste u revizorskoj praksi na specifičnim područjima revizije finansijskih izveštaja.

  1. Profesionalna regulativa eksterne revizije – Međunarodni standardi revizije i Kodeks etike za profesionalne računovođe;
  2. Međunarodne revizorske firme;
  3. Model postupka revizije finansijskih izveštaja: prihvatanje klijenta, planiranje procesa revizije, vrednovanje računovodstvenog sistema i sistema interne kontrole, dokazni testovi, završni postupci (izveštavanje partnera i upravnog odbora) i vrste i elementi izveštaja nezavisnog revizora;
  4. Odgovornosti nezavisnog revizora: zakonske, prema klijentima, prema kolegama i prema javnosti.
  1. Principi revizije – međunarodna perspektiva, Rick Hayes, Arnold Schilder, Roger Dassen, Philip Wallage, prevod SRRRS, Banja Luka, 2002.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, diskusije, studije slučajeva

Seminarski rad i usmeni ispit

 

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага