fbpx

ПСИ101 Стратегијско планирање информационих система

Arsovski R. Zora

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, II semestar, svi moduli na studijskom programu Ekonomija

13

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa strategijskim značajem informacionih sistema,  konceptima poslovnih strategija i metodama strategijskog planiranja informacionih sistema. 

 • Znanja i razumevanje uloge, osnova, koncepata poslovnih strategija informacionih sistema,
 • znanja potrebna za definisanje strategije informacionih sistema,
 • znanja potrebna za definisanje portfolia aplikacije,
 • znanja potrebna za odlučivanje o investicijama u IS i ICT,
  1. Uloga informacionih sistema (IS) i informacionih komunikacionih tehnologija (ICT) u organizaciji – Strategijske perspektive,
  2. Koncepti poslovnih strategija i implikacija na IS i ICT strategiju,
  3. Planiranje i analiza strategijskih IS,
  4. Određivanje poslovne strategije  IS,
  5. Upravljanje portfoliom aplikacija,
  6. Strategijski menadžment IS/ICT,
  7. Strategije za menadžment informacijama,
  8. Menadžment informacioni sistemi (MIS) i institucije u ICT,
  9. Menadžment razvoja aplikacija,
  10. Strategije za menadžment informacionom infrastrukturom,
  11. Reinženjering IS. 

  Studijski istraživački rad:

 • Analize problema istraživanja, analiza primenjenih metoda istraživanja, izrada studijskog istraživačkog rada, pisanje i objavljivanje rada u časopisu
 1. Ward J., Griffiths P., Strategic Planning for Information Systems, John Wiley, 1996.
 2. Applegate L., McFarlan F., McCanney J., Corporate Information Systems Management, Mc Graw Hill, 2001
 3. Bob de Wit., Meyer R., Strategy: Process, Content, Context- An International perspective, Thomson 2004.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja - Analiza slučaja, Prezentacija radova i diskusija

SIR– samostalni rad na računarima u rešavanju istraživačkih zadataka uz korišćenje CASE alata  

Seminarski rad 50 bodova, usmeni deo ispita 50 bodova

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага