fbpx

Рокови и документација за упис

Кандидати који су стекли право на упис у прву годину студија уписују се према следећем распореду:

  • кандидати који су стекли право уписа на терет буџета уписују се 06. и 07. јула 2022. године у времену од 08 до 14 сати,
  • кандидати који су стекли право уписа у категорији самофинансирајућих студената уписују се од 08. и 11. јула 2022. године у времену од 08 до 14 сати.

Ако се кандидат који је, по конкурсу, остварио право на упис на терет буџета не упише до 07.07.2022. године у 14,00 сати, Факултет ће дана 08.07.2022. године уместо њега уписати следећег кандидата са једиствене ранг листе.

 

Кандидати приликом уписа подносе следећу документацију:

  • извод из матичне књиге рођених - оригинал;
  • сведочанства за сва четири разреда средњег образовања - оригинали;
  • диплома о завршном испиту - оригинал;
  • два обрасца ШВ 20 попуњена штампаним словима ћириличног писма – обрасци се купују се у књижари Факултета;
  • Индекс - купује се у књижари Факултета;
  • три фотографије формата 3,5 x 4,5 цм;
  • попуњен анкетни листић – добија се на Факултету;
  • за САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ: доказ о уплати школарине. Годишња школарина износи 88.000 динара, а уплаћује се на жиро рачун Факултета број: 840 - 570666 - 83.

Годишња школарина се може уплатити одједном или у 8 рата. Уколико се уплаћује у ратама, прва рата у износу од 26.400 динара се плаћа приликом уписа а преосталих 7 рата у износу од по 8.800 динара плаћају се 10-ог у месецу почев од септембра 2022. године.

Студентска служба

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага