fbpx

ОРГАНИЗАЦИЈА САВРЕМЕНОГ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

Аутор: Ненад Томић
Година издања: 2020
ISBN: 978-86-6091-109-6

Монографија "Организација савременог платног промета" пружа приказ развоја и функционисања платног промета. Читаоцима су објашњени разлози и динамика трансформације инструмената и метода плаћања, почев од најраније историје развоја људског друштва до савремених дана. Централни део монографије је посвећен доминантним облицима електронских плаћања.

Системи за плаћања малих вредности показују велику разноврсност и иновативност, пошто су усмерени на индивидуалне кориснике. Супротно томе, системи за међубанкарски пренос средстава показују стандардизацију процедура пословања, јер се користе на међуинституционалној основи. У монографије је објашњено и функционисање електронских платформи за трговину хартијама од вредности, будући да њихов рад почива на принципима савременог платног промета. Завршни део монографије обухвата анализу тренутног утицаја и предвиђање будућих ефеката савремених трендова, попут нове информатичке револуције и повлачења готовине, на платни промет.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага