fbpx

Документација за упис у прву годину мастер академских студија 2021/2022.

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА УПИС ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 1. Диплома/уверење о завршеним студијама првог степена –оригинал (на увид)

 2.  Извод из матичне књиге рођених – оригинал (уколико није предат приликом конкурисања)

 3. Два обрасца ШВ-20 попуњена штампаним словима ћириличног писма - купују се у књижари Факултета

 4.  Индекс-купује се у књижари Факултета

 5.  Три фотографије формата 3,5х4,5     

 6.  Изјава о изборним предметима - преузима се на шалтеру Студентске службе или књижари Факултета

 7.  Доказ о уплати школарине: годишња школарина износи 105.000 динара (самофинансирајући студенти)

Школарина се може платити у целости приликом уписа или у ратама, и то највише у 8 рата:

 • прва рата у износу од 21 000 дин. уплаћује се приликом уписа

 •  друга рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.11.2021. г.

 •  трећа рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.12.2021. г.

 •  четврта рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.01.2022. г.

 •  пета рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.02.2022. г.

 •  шеста рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.03.2022. г.

 •  седма рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.04.2022. г.

 •  осма рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.05.2022. г.

 Напомена: Приликом уплате прве рате у позиву на број потребно је уписати ЈМБГ. Остале рате уплаћивати према упутству са свог налога на Студентском порталу.

Упис ће се реализовати на шалтеру Студентске службе:

Жиро рачун факултета: 840-570666-83

Оригинална документа се дају на увид, а фотокопије свих докумената Факултет задржава.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага