fbpx

Документација за упис у прву годину мастер академских студија 2020/2021

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА УПИС ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 1. Диплома/уверење о завршеним студијама првог степена –оригинал (на увид)
 2. Извод из матичне књиге рођених – оригинал (уколико није предат приликом конкурисања)
 3. Два обрасца ШВ-20 попуњена штампаним словима ћириличног писма - купују се у књижари Факултета
 4. Индекс-купује се у књижари Факултета
 5. Три фотографије формата 3,5х4,5
 6. Изјава о изборним предметима - преузима се на шалтеру Студентске службе или књижари Факултета
 7. Доказ о уплати школарине: годишња школарина износи 105.000,00 динара (самофинансирајући студенти)

Школарина се може платити у целости приликом уписа или у ратама, и то највише у 8 рата:

 • прва рата у износу од 21.000,00 дин. уплаћује се приликом уписа
 • друга рата у износу од 12.000,00 дин уплаћује се до 25.11.2020.
 • трећа рата у износу од 12.000,00 дин уплаћује се до 25.12.2020.
 • четврта рата у износу од 12.000,00 дин уплаћује се до 25.01.2021.
 • пета рата у износу од 12.000,00 дин уплаћује се до 25.02.2021.
 • шеста рата у износу од 12.000,00 дин уплаћује се до 25.03.2021.
 • седма рата у износу од 12.000,00 дин уплаћује се до 25.04.2021.
 • осма рата у износу од 12.000,00 дин уплаћује се до 25.05.2021.

Напомена: Приликом уплате прве рате у позиву на број потребно је уписати ЈМБГ. Остале рате уплаћивати према упутству са свог налога на Студентском порталу.

Упис ће се реализовати на шалтеру Студентске службе:

Жиро рачун факултета: 840-570666-83

Оригинална документа се дају на увид, а фотокопије свих докумената Факултет задржава.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага