OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Стручна пракса

Студeнти основних aкaдeмских студиja Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, уписани шкoлскe 2020/2021. гoдинe, нa студиjским прoгрaмимa Eкoнoмиja и пoслoвнo упрaвљaњe и Пoслoвнa инфoрмaтикa, кao oбaвeзaн дeo студиjскoг плaнa у 2. сeмeстру имajу oбaвљaњe стручне прaксe. Обављање стручне праксе остварује се у складу са Правилником о обављању стручне праксе студената Економског факултета Универзитета у Крагујевцу.

Веома је важно је да студенти сами покушају да пронађу компанију у којој ће обављати праксу. Када пронађу компанију, студенти се обраћају руководиоцу модула, који студирају, а који ће их упознати са процедуром око обављања стручне праксе и од кога добијају следећу документацију:

Уговор о стручној пракси (уколико је потребан),

Упут за обављање стручне праксе и

празан образац Извештаја о обављеној стручној пракси.

Уколико неко од студента не успе да пронађе стручну праксу, попуњава пријаву која се налази на следећем линку (https://forms.gle/hUqcuvy9LMmspbyJ8). Након пријаве за стручну праксу Факултет ће се потрудити да исту пронађе. Када се укаже шанса за спровођење праксе студенти ће благовремено бити упознати са тим.

Списак компанија са којима је Економски факултет потписао уговoрe о стручној пракси налази се на следећем линку.

За сва питања доступни смо на e-mail адреси: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

Напомена након обављене праксе

Ради боље информисаности Факултета и планирања будућих активности молимо студенте који су завршили стручну праксу да попуне упитник на следећем линку https://forms.gle/icidj89YjSMvy2gM7

 

РУКОВОДИОЦИ МОДУЛА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Руководиоци модула на студијском програму Економија и пословно управљање (ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ)

  1. Економска политика и развој – проф. др Владимир Михајловић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
  2. Међународна економија и пословање – проф. др Ненад Јанковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
  3. Финансије , банкарство и осигурање – доц. др Злата Ђурић Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
  4. Рачуноводство и пословне финансије – проф. др Драгомир Димитријевић Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
  5. Маркетинг – проф. др Милан Коцић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
  6. Менаџмент – проф. др Јелена Николић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
  7. Туризам и хотелијерство – проф. др Никола Бошковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;

 

Руководилац студијског програма Пословна информатика (ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ)

Проф. др Влaдимир Ранковић Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести