fbpx

Избор сарадника

Конкурси за избор сарадника

Избор сарадника у звање асистент од 06.12.2023. до 21.12.2023.
Научна област: Економске науке
Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

Избор сарадника у звање асистента од 15.11.2023. до 30.11.2023.
Научна област: Електротехничко и рачунарско инжењерство
Ужа научна област: Примењено рачунарство

Избор сарадника у звање асистента од 04.10.2023. до 19.10.2023.
Научна област: Економске науке 
Ужа научна област: Економске квантитативне методе и информатика

Избор сарадника у звање сарадник у настави од 07.12.2022. до 22.12.2022.
Научна област: Економске науке
Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

Избор сарадника у звање асистент са докторатом од 05.10.2022. до 20.10.2022.
Научна област: Економске науке
Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

Избор сарадника у звање сарадника у настави од 05.10.2022. до 20.10.2022.
Научна област: Електротехничко и рачунарско инжењерство 
Ужа научна област: Примењено рачунарство

АРХИВА >>

Увид јавности у поступку избора

18.01.2024.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент, зa научну област Економске науке - ужа научна област Општа економија и привредни развој

06.12.2023.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент, зa научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство - ужа научна област Примењено рачунарство

07.11.2023.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент, зa научну област Економске науке - ужа научна област Економске квантитативне методе и информатика

28.12.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање сарадник у настави, зa научну област Економске науке - ужа научна област Општа економија и привредни развој

02.11.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр сарадника у звање сарадник у настави, зa научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство - ужа нaучна oблaст Примењено рачунарство

25.10.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент са докторатом, зa научну област Економске науке - ужа научна област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

АРХИВА >>

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага