fbpx

Докторске дисертације у поступку (одобрене теме)

Р. б. Кандидат Наслов дисертације Ментор Датум одобр. теме
1. Данијела Пантовић Имплементација јединствене монетарне политике у циљу постизања номиналне и реалне конвергенције у Европској унији др Срђан Фуртула 15.05.2019.
2. Ана Спасојевић Утицај друштвено одговорног пословања предузећа на тржишно позиционирање бренда др Милан Коцић 11.09.2019.
3. Марија Радуловић Стране директне инвестиције и ниво тржишне концентрације у земљама Југоисточне Европе др Милан Костић 13.11.2019.
4. Јасмина Димитријевић Декомпозиција диспаритета у процесу регионалне конвергенције у Европској унији и Републици Србији др Петар Веселиновић 12.02.2020.
5. Александра Бошковић Утицај организационог дизајна на ангажованост запослених у дигиталном окружењу др Весна Стојановић Алексић 10.06.2020.
6. Маријана Бугарчић Управљање вредношћу пројекта у дигиталној економији др Марко Славковић 09.09.2020.
7. Марко Савићевић Валоризација ефеката транзиције и глобализације на конкурентност привреда Западног Балкана др Љиљана Максимовић 09.09.2020.
8. Тијана Тубић Ћурчић Утицај међународног кретања производних фактора на доходовну неједнакост у процесу економске интеграције др Ненад Станишић 14.10.2020.
9. Јована Лазаревић Ефекти димензија националне културе и стила живота на процес одлучивања потрошача о куповини др Срђан Шапић 14.10.2020.
10. Стефан Вржина Финансијско управљање порезом на добитак предузећа у Србији др Милан Чупић 18.11.2020.
11. Милош Димитријевић Импликације примене иновација у аграру за одрживи развој Републике Србије др Лела Ристић 09.12.2020.
12. Ненад Михаиловић Ревизија пословних трансакција између повезаних правних лица др Снежана Љубисављевић 09.12.2020.
13. Шабан Грачанин Ефекти примене рачуноводства фер вредности на финансијски положај и приносну снагу банака др Владимир Обрадовић 20.01.2021.
14. Стефан Здравковић Утицај избегавања неизвесности и потрошачког етноцентризма на прихватање страних брендова – медијаторски ефекат културалне интелигенције др Срђан Шапић 10.02.2021.
15. Александра Васић Теоријско-емпиријска анализа ризика у класичним и бихевиоралним финансијама др Милена Јакшић 10.03.2021.
16. Филип Бугарчић Међународна трговинска логистика у функцији идустријског развоја др Владимир Мићић 14.04.2021.
17. Катарина Софронијевић Креирање поверења потрошача генерације Y у онлајн окружењу др Милан Коцић 14.04.2021.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага