fbpx

Економија и пословно управљање - Књига предмета

Р. бр. Шифра Назив
1 20B418 Алати и технике у осигурању
2 20B411 Анализа и управљање ризицима
3 20B316 Анализа података у економији и пословању
4 20B208 Базе података
5 20B401 Банкарство
6 20B308 Берзанско пословање
7 20B434 Блокчејн и напредни системи плаћања
8 20B417 Буџетско и пореско рачуноводство
9 20B424 Директни маркетинг
10 20B421 Друштвена одговорност предузећа
11 20B433 Економетрија
12 20B409 Економија ЕУ
13 20B305 Економија јавног сектора
14 20B414 Економија рада
15 20B425 Економија ресурса и животне средине
16 20B315 Економика енергетике
17 20B410 Економика индустрије
18 20B412 Економика пољопривреде
19 20B107 Економика предузећа
20 20B324 Економика туризма
21 20B207 Економске доктрине
22 20B415 Економски односи Србије са иностранством
23 20B404 Електронско пословање
24 20B211 Енглески језик 1
25 20B318 Енглески језик 2
26 20B431 Енглески језик 3
27 20B497 Завршни рад
28 20B427 Индустријска организација
29 20B216 Интегрисани информациони системи
30 20B202 Информациони системи
31 20B106 Информационо комуникационе технологије
32 20B405 Истраживање тржишта
33 20B325 Јавне финансије
34 20B430 Канали маркетинга
35 20B310 Компаративни економски системи
36 20B205 Макроекономија
37 20B309 Макроекономска анализа
38 20B214 Маркетинг
39 20B104 Математика у економији
40 20B210 Међународна економија
41 20B420 Међународне финансије
42 20B406 Међународни маркетинг
43 20B321 Међународно пословање
44 20B403 Међународно привредно право
45 20B303 Менаџмент и маркетинг услуга
46 20B302 Менаџмент људским ресурсима
47 20B429 Менаџмент у трговини
48 20B307 Менаџмент у туризму и хотелијерству
49 20B209 Микроекономија
50 20B301 Монетарне финансије
51 20B332 Наука о менаџменту
52 20B201 Национална економија
53 20B212 Немачки језик 1
54 20B319 Немачки језик 2
55 20B432 Немачки језик 3
56 20B213 Операциона истраживања
57 20B203 Организација предузећа
58 20B311 Осигурање
59 20B101 Основи економије
60 20B327 Основи међународне трговине
61 20B102 Основи статистике
62 20B331 Пензијско и здравствено осигурање
63 20B413 Платни промет
64 20B323 Понашање потрошача
65 20B422 Пословне финансије
66 20B408 Пословно одлучивање
67 20B407 Предузетнички менаџмент
68 20B326 Привредни развој
69 20B402 Привредно право
70 20B313 Рачуноводствени информациони системи
71 20B312 Рачуноводство производних и трговинских предузећа
72 20B215 Рачуноводство трошкова
73 20B317 Рачуноводство финансијских организација
74 20B419 Ревизија финансијских извештаја
75 20B329 Регионална економија
76 20B428 Систем националних рачуна
77 20B333 Системи управљања заштитом животне средине
78 20B103 Социологија
79 20B416 Специјални биланси
80 20B423 Спољнотрговински менаџмент
81 20B306 Стратегијски менаџмент
82 20B330 Теорија и анализа економске политике
83 20B322 Тржишно комуницирање
84 20B108 Увод у менаџмент
85 20B320 Управљање иновацијама
86 20B314 Управљање интеграционим процесима предузећа
87 20B426 Управљање пословним перформансама
88 20B204 Управљачко рачуноводство
89 20B328 Финансијска анализа и планирање
90 20B206 Финансијска и актуарска математика
91 20B350 Финансијска тржишта
92 20B304 Финансијско извештавање
93 20B105 Финансијско књиговодство

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага