fbpx

Систем обезбеђења квалитета

ВИЗИЈА

Економски факултет у Крагујевцу тежи да постане водећа високошколска институција у региону, препознатљива по квалитету наставно – образовног и научно – истраживачког процеса у области економије и менаџмента.

 

МИСИЈА

Мисија Економског факултета јесте спровођење образовне и научно – истраживачке делатности у складу са трендовима образовања у Европи и свету и захтевима пословних субјеката уз континуирано иновирање наставних садржаја и примену савремених метода и техника у едукацији и научно - истраживачком раду и стално унапређење квалитета.

 

Стратегија обезбеђења квалитета (.pdf)

Политика квалитета (.pdf)

Aкциoни плaн зa унaпрeђeњe квaлитeтa нa Eкoнoмскoм фaкултeту у Крaгуjeвцу и Oдлукa o усвajaњу aкциoнoг плaнa (.PDF)

Плaн зa унaпрeђeњe квaлитeтa нa Eкoнoмскoм фaкултeту у Крaгуjeвцу у 2015. гoдини (.pdf)

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага