fbpx

Избор демонстратора

Оглас за избор демонстратора

08.09.2021

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Организација предузећа и Друштвена одговорност предузећа, за шк. 2021/22. годину.

 

07.09.2021

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Економика и организација трговинских предузећа, Менаџмент у трговини и Менаџмент у туризму и хотелијерству, за шк. 2021/22. годину.

 

АРХИВА >>

Увид јавности у поступку избора

16.09.2021

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Пoслoвна економија - наставни предмети Организација предузећа и Друштвена одговорност предузећа

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Финансије и финансијске институције - наставни предмет Међународне финансије

 

15.09.2021

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Пoслoвна економија - наставни предмети Економика и организација трговинских предузећа, Менаџмент у трговини и Менаџмент у туризму и хотелијерству

 

13.09.2021

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Финансије и финансијске институције - наставни предмет Монетарне финансије

 

13.09.2021

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Пoслoвна економија - наставни предмети Увод у менаџмент, Пословно одлучивање, Предузетнички менаџмент и Управљање иновацијама

 

08.09.2021

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Пoслoвна економија - наставни предмети Економика предузећа и Управљање интеграционим процесима предузећа

АРХИВА >>

 

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага