fbpx

Избор демонстратора

Оглас за избор демонстратора

 

28.09.2022.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Истраживање тржишта и Понашање потрошача, за шк. 2022/2023. годину.

 

25.08.2022.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Маркетинг, Тржишно комуницирање и Директни маркетинг, за шк. 2022/2023. годину.

22.08.2022.

Два сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Увод у менаџмент, Управљање иновацијама, Пословно одлучивање и Предузетнички менаџмент, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Организација предузећа и Друштвена одговорност предузећа, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Економика и организација трговинских предузећа, Менаџмент у трговини и Менаџмент у туризму и хотелијерству, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Управљање интеграционим процесима предузећа и Економика предузећа, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, на наставним предметима Управљачко рачуноводство и Рачуноводствени информациони системи, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, на наставним предметима Финансијско књиговодство и Буџетско и пореско рачуноводство, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на наставном предмету Основи економије, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Финансије и финансијске институције, на наставном предмету Финансијска и актуарска математика, за шк. 2022/2023. годину.

 

31.01.2022.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Финансије и финансијске институције, на наставном предмету Међународне финансије, за шк. 2021/22. годину.

 

11.01.2022.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, на наставном предмету Финансијско књиговодство, за шк. 2021/22. годину.

АРХИВА >>

Увид јавности у поступку избора

10.10.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Пoслoвна економија - наставни предмети Истраживање тржишта и Понашање потрошача

 

20.09.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Пoслoвна економија - наставни предмети Организација предузећа и Друштвена одговорност предузећа

 

15.09.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Рачуноводство, ревизија и пословне финансије - наставни предмети Финансијско књиговодство и Буџетско и пореско рачуноводство

 

13.09.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Пoслoвна економија - наставни предмети Маркетинг, Тржишно комуницирање и Директни маркетинг

 

08.09.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Рачуноводство, ревизија и пословне финансије - наставни предмети Управљачко рачуноводство и Рачуноводствени информациони системи

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Пoслoвна економија - наставни предмети Увод у менаџмент, Управљање иновацијама, Пословно одлучивање и Предузетнички менаџмент

 

07.09.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Пoслoвна економија - наставни предмети Економика и организација трговинских предузећа, Менаџмент у трговини и Менаџмент у туризму и хотелијерству

 

07.09.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Пoслoвна економија - наставни предмети  Управљање интеграционим процесима предузећа и Економика предузећа

 

09.02.2022

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Финансије и финансијске институције - наставни предмет Међународне финансије

 

07.02.2022

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Рачуноводство, ревизија и пословне финансије - наставни предмет Финансијско књиговодство

АРХИВА >>

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага