fbpx

Оглашавање

ОСТАЛИ ОГЛАСИ

19.05.2022. год.

Оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда - Пословни простор за потребе копирнице

 

ОГЛАСИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ

 

30.08.2023. год.

Оглас за радно место – Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

 

16.08.2023. год.

Оглас за радно место – Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

 

03.05.2023. год.

Оглас за радно место – Чистачица

 

01.03.2023. год.

Оглас за радно место – Финансијско-рачуноводствени аналитичар

 

18.05.2022. год.

Оглас за радно место – Администратор подршке корисницима информационих система и технологија

 

30.03.2022. год.

Оглас за радно место – Чистачица

 

02.03.2022. год.

Оглас за радно место – Чистачица

 

19.01.2022. год.

Оглас за радно место – Дипломирани библиотекар и радно место – Технички секретар

 

10.11.2021. год.

Оглас за радно место – Стражар и радно место - Чистачица

 

02.06.2021. год.

Оглас за радно место – Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

 

15.01.2020. год.

Оглас за више радних места у ваннастави

 

06.11.2019. год.
Конкурс за избор сарадника у звање асистента са докторатом, за ужу научну област Математика (.pdf)

31.10.2019. год.

Конкурс за избор два сарадника у настави, за ужу научну област Примењено рачунарство (.pdf)

05.06.2019. год.

Конкурс за избор у звање асистент - ужа научна област Економске квантитативне методе (од 05.06.2019. године до 20.06.2019. године)

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага