fbpx

Други термин II уписног рока - Конкурс за упис у прву годину основних студија 2021/22.

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис у прву годину ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, за непопуњена места у првом термину другог уписног рока шк. 2021/2022. године и то:

Студијски програм

Начин
финансирања

Укупно:

Из буџета

Само-
финан.

ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ

-

157

157

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

-

36

36

Укупно:

-

193

193

На терет буџета се могу уписати и:

а) 1 студент са инвалидитетом;

б) 2 студента држављанина Р. Србије који су у школској 2020/21. год. средњу школу  завршили у иностранству.

Услови уписа

У прву годину студија може се уписати свако лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит и заузме место на ранг листи у оквиру утврђеног броја студената за упис у прву годину студија.

Сви кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из два предмета по избору кандидата и то: Основи економије, Пословна економија (Економика предузећа), Национална економија, Статистика, Рачуноводство, Информатика, Основи социологије и Математика.

Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.

Посебни услови уписа

Кандидати који су положили пријемни испит у првом конкурсном року на неком од државних економских факултета или на Факултету организационих наука, ослобађају се обавезе полагања пријемног испита уколико поднесу потврду о положеном пријемном испиту.

Школарина

Школарина за студенте који сами сносе трошкове студија износи 88.000,00 динара, а школарина за стране држављане износи 900 € (школарина се може платити у више месечних рата).

Пријављивање кандидата

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: од 22. до 27. септембра 2021. године  од 9 до 14 часова

Документа потребна за пријављивање 

Документа потребна за пријављивање (оригинали и фотокопије):

а) дипломa о положеном завршном, односно матурском испиту,

б) сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

в) извод из матичне књиге рођених са уписаним ЈМБГ,

г) попуњен образац конкурсне пријаве (образац кандидати добијају на Факултету),

д) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (кандидати плаћају Факултету накнаду трошкова полагања пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Факултета број:

    840–570666–83. Приликом попуњавања налога за уплату кандидати НЕ МОРАЈУ попунити поље Позив на број, а уколико желе могу уписати бр. личне карте или ЈМБГ).

Оригинална документа се дају на увид, а фотокопије свих докумената Факултет задржава.

 

Полагање пријемног испита

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 28. септембар  2021. године у 11 часова

Пoтрeбнo je дa кaндидaти дoђу у згрaду фaкултeтa jeдaн сaт прe пoчeткa приjeмнoг испитa, кaкo би сe инфoрмисaли o тoмe у кojoj учиoници пoлaжу приjeмни испит. Кaндидaти сa сoбoм мoрajу пoнeти:

  • Идeнтификaциoни брoj приjaвe кaндидaтa,
  • Личну кaрту или пaсoш и
  • Хeмиjску oлoвку.

Објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ ранг листе - огласна табла и сајт Факултета:
28. септембар 2021. године у 16 часова

Објављивање КОНАЧНЕ ранг листе - огласна табла и сајт Факултета:
29. септембар 2021. године у 16 часова

Упис кандидата

30. септембар 2021. године од 8 до 14 часова.

Текст конкурса можете преузети овде

 

 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

👉 Свe инфoрмaциje вeзaнe зa Упис 2021, ћe бити рeдoвнo oбjaвљивaнe нa сajту Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу
www.ekonomski.org/upis

Пoзивaмo вaс дa приступитe
FB групи
гдe мoжeтe пoстaвљaти питaњa и дoбити дoдaтнe инфoрмaциje o упису, приjeмнoм, мaтeриjaлимa, услoвимa, кaлeндaру.

Зaпрaтитe нaшу
FB стрaницу

Зaпрaтитe нaш
Instagram прoфил

Пријавите се на
Viber заједница за УПИС

Пoсeтитe нaшу
Linkedin stranicu

Кoнтaктирajтe нaс нa email:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Teлeфoн:
+38134303500

Aдрeсa:
Лицeja Кнeжeвинe Србиje 3 (бив. Ђурe Пуцaрa), 34000 Крaгуjeвaц

Будимo у кoнтaкту!

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага