OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Докторске дисeртaциje и извeштajи


Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

 

10.07.2024.

Извештај о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за кандидата Снежану Марковић

 

09.07.2024.

Извештај о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за кандидата Игора Милојевића

 

05.07.2024.

Извештај о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за кандидата Божидара Чакајца

 

04.07.2024.

Извештај о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за кандидата Андријане Ђурђевић

Извештај о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за кандидата Радојка Дамјановића

 

18.06.2024.

Извештај о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за кандидата Марка Милашиновића

 

12.04.2024.

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Данијеле Нешић

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Драгана Ерића

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Весне Малићанин

 

05.04.2024.

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Бобана Трифуновића.

 


Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

 

05.07.2024.

Невена Веселиновић - Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације

Невена Веселиновић - Докторска дисертација: Утицај финансијског развоја на иновативност земаља

Невена Веселиновић - Потпуни извештај о провери оригиналности докторске дисертације

Невена Веселиновић - Извештај ментора о урађеној дисертацији

Невена Веселиновић - Позитивна оценa ментора

 

05.07.2024.

Ивана Марковић - Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације

Ивана Марковић - Докторска дисертација: Утицај познатих личности на имиџ дестинације и понашање туриста у међународном окружењу

Ивана Марковић - Потпуни извештај о провери оригиналности докторске дисертације

Ивана Марковић - Извештај ментора о урађеној дисертацији

Ивана Марковић - Позитивна оценa ментора

 

29.12.2023.

Докторска дисертација Шћепана Синановића

Извештај  о оцени и одбрани докторске дисертације

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести