fbpx

Значај међународне сарадње

Међународна сарадња представља једну од најзначајних карактеристика савремених институција високог образовања. Значај међународне сарадње је евидентан и по томе што се користи као један од фактора у рангирању институција високог образовања. Стратегија међународне сарадње Економског факултета заснована је на националној стратегији високог образовања и стратегији развоја науке и технологије у Србији. Број и интензитет сарадње са универзитетима и институцијама високог образовања у Европској унији, Америци, Канади и другим развијеним земљама је одраз компетентности и конкурентности универзитета и факултета. Из свега наведеног произилази да међународна сарадња треба да буде стратегијско опредељење универзитета/факултета. Ови захтеви и потребе уграђени су и у концепт Европског образовног простора високог образовања EHEA (European Higher Education Area), кроз принципе: мобилности, компетентности, компатибилности и уградње нових вредности.

 

Укључивање Србије у Европски простор високог образовања, науке и културе, као и у осталим областима, посебно са развијеним земљама, представља континуални процес. Повећање ефективности и брзине укључивања Србије снажно је подржано од стране различитих европских фондова и фондова других земаља и асоцијација. У прилог томе говори и чињеница да су, у сарадњи са Универзитетом у Крагујевцу, почетком 2018. године, прикупљени и припремљени подаци који су били неопходни за апликацију за Еразмус повељу за високо образовање (ЕСНЕ) и Универзитет у Крагујевцу је Еразмус повељу званично добио 24. октобра 2018. године. ЕСНЕ повеља садржи основне принципе које високошколске установе морају да поштују како би пружиле квалитет европске и интернационалне сарадње. На тај начин је Република Србија променила статус у оквиру Еразмус+ програма од партнерске у (придружену) програмску земљу. Управо Еразмус+ програм представља најчешће коришћени програм за реализацију мобилности наставног, ненаставног особља и студената на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу.

Из тог разлога, циљеви међународне сарадње Економског факултета Универзитета у Крагујевцу су дефинисани кроз:

 • Унапређење знања наставника и сарадника;
 • Мобилности наставника и сарадника;
 • Признавање студијских програма;
 • Развој заједничких студијских програма (double, triple, joint диплома);
 • Интензивирање учешћа на међународним пројектима;
 • Укључивање и размену наставника у извођењу наставе;
 • Организовање размене студената, итд.

Међународне активности факултета су и даље усмерене на ширење научне сарадње, значајнију размену студената и професора, издавачку делатност, организацију научних конференција и различитих врста научних, стручних, образовних и културних догађаја. Међународна препознатљивост наставног кадра и факултета постоји (објављивање радова у иностраним часописима и учешће на међународним конференцијама, учешће у програмским одборима међународних часописа, објављивање радова иностраних професора у часопису Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, објављивање коауторских радова са колегама из иностранства, заједнички истраживачки пројекти, пројекти развоја и унапређења студијских програма за основне, мастер и докторске студије, организовање научних скупова, конференција, саветовања, workshopova, семинара, летњих школа, мобилности професора, сарадника и студената, сарадње студентских асоцијација и др.), али свакако да и даље има простора за напредак. Из тог разлога, Факултет је реализовао многобројне уговоре о сарадњи са универзитетима/факултетима из иностранства. Издвајамо најзначајније:

 • Економски универзитет у Кракову (Пољска),
 • Економски универзитет у Катовицама (Пољска),
 • Повисланси колеџ у Квиџину (Пољска),
 • Универзитет у Лођу  (Пољска),
 • Филипс Универзитет у Марбургу (Немачка),
 • Ото Фридрих Универзитет у Бамбергу (Немачка),
 • Универзитет Аристотел  у Солуну (Грчка),
 • Универзитет у Вигу (Шпанија),
 • Универзитет у Хаену (Шпанија),
 • Универзитет Мињо, Брага (Португалија)
 • Универзитет у Марибору (Словенија),
 • Економска Академија Дмитар А. Ценов у Свиштову (Бугарска).
 • Универзитет за менаџмент у Варни (Бугарска),
 • Универзитет „Ismail Qemali“ у Влори (Албанија),
 • Економски универзитет у Братислави (Словачка)
 • Матеј Бел Универзитет у Бањској Бистрици (Словачка),
 • Технолошки универзитет у Талину (Естонија),
 • Виљнус Гедиминас технички универзитет (Литванија),
 • Универзитет за трговину и туризам у Кијеву (Украјина),
 • Саима Универзитет примењених наука из Јужне Корелије (Финска),
 • Универзитет у Месини (Италија).

У циљу наставка и даљег развоја мултилатераланих односа током 2018. године је продужен квадрилатерални уговор чији је иницијатор Економски Универзитет у Кракову, а потписнице уговора су, поред Универзитета у Крагујевцу, Универзитет за трговину и туризам у Кијеву (Украјина) и Универзитет у Месини (Италија). Један од резултата ове, веома успешне сарадње је Квадрилатерални симпозијум који се одржава сваке године у једном од ова четири поменута места. 

Поред тога, наставници Економског факултета Универзитета у Крагујевцу узимају учешће у великом броју међународних конференција и симпозијума – Осло (Норвешка), Лапенранти (Финска), Сплит (Хрватска), Бечићи (Црна Гора), Беч (Аустрија), Банско (Бугарска), Солун (Грчка), Јахорина (Босна и Херцеговина), Љубљана (Словенија), Брена и Краков (Пољска) и Порто (Португал) и на тај начин, поред мобилности наставног, ненаставног особља и студената, настављају да раде на све значајнијем успостављању сарадње са колегама из иностранства. 

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага