OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Сoфтвeр зa кaлкулaциjу шкoлaринe приликoм oбнoвe - уписa

Упутствo зa кoришћeњe сoфтвeрa зa кaлкулaциjу шкoлaринe

Након отварања ОДГОВАРАЈУЋЕГ фајла за УПИС или ОБНОВУ ГОДИНЕ, БУЏЕТ или САМОФИНАНСИРАЊЕ, неопходно је прво дозволити употребу макроа (клик на дугме Options, па Enable this content).

Напомена: Постоје различити фајлови за упис/обнову III године студија и упис IV године студија у зависности од наставног плана (планови из 2014. без ознаке у називу фајла).

 KalkulacijaSkolarine2018 1

KalkulacijaSkolarine2018 2 

Након тога одабрати жељени студијски програм (КОД ОБНОВЕ I ГОДИНЕ) или модул (КОД УПИСА/ОБНОВЕ II, III или IV ГОДИНЕ) у доњем делу листа (Sheet-a), а онда чекирати жељене предмете притиском на квадратић поред назива предмета водећи рачуна о томе да ли се изабрани предмет преноси или не из претходне школске године. Притиском на квадратић на врху поред текста ПРЕДМЕТ у оквиру одговарајуће године врши се истовремена селекција или деселекција свих предмета на тој години студија.

После сваког чекирања софтвер аутоматски израчунава укупан број ЕСПБ и укупну цену школарине, као и рате са припадајућим износима.

Постоје две вредности ЕСПБ. Нижа цена ЕСПБ важи у случају да је предмет који се преноси у наредну школску годину претходне школске године похађан, али није и положен.

 

Год. студија Наставни план
2014 2018 2020
I Упис буџ. 0
сам. 96.000
Обн. сам. I OБНOВA С  I OБНOВA (2020) С
II Упис буџ. II УПИС Б  II УПИС (2020) Б
сам. II УПИС С  II УПИС (2020) С
Обн. сам. II OБНOВA С  II (2020) OБНOВA С
III Упис буџ. III УПИС Б
III (2018) УПИС Б  III (2020) УПИС Б
сам. III УПИС С III (2018) УПИС С  III (2020) УПИС С
Обн. сам. III OБНOВA С III  (2018) OБНOВA  III (2020) OБНOВA С
IV Упис буџ. IV УПИС Б IV (2018) УПИС Б IV (2020) УПИС Б
сам. IV УПИС С IV (2018) УПИС С IV (2020) УПИС С
Обн. буџ IV ОБНОВА Б IV (2018) ОБНОВА Б 
сам. IV OБНOВA С IV (2018) OБНOВA С 

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести