fbpx

СТРАТЕГИЈА И ПОСЛОВНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПРЕДУЗЕЋА

Аутор: Виолета М. Домановић
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-6091-085-3

У монографији под насловом ''Стратегија и пословне перформансе предузећа'' разматрани су неки од кључних аспеката формулисања и вредновања стратегије предузећа. Разматрају се бројна питања, почев од појмовног одређења стратегије и конкурентске предности предузећа, преко пословних перформанси као детерминанте стратегије предузећа, до вредновања стратегијских опција и контроле ефикасности стратегије предузећа.

У првом делу, под насловом Стратегија и конкурентска предност предузећа, елаборира се концепт стратегије, типови стратегија, узрочно-последична повезаност стратегијског позиционирања и конкурентске предности предузећа и, коначно, типови конкурентске предности предузећа. У другом делу, под насловом Пословне перформансе као детерминанта стратегије предузећа, елаборирају се трошкови, тражња и приход и економски концепти перформанси релевантни за процену стратегије предузећа, као што су економски профит, нето садашња вредност, додата тржишна и додата економска вредност. У трећем делу, под насловом Вредновање стратегијских опција и контрола ефикасности стратегије предузећа, детаљно је објашњен процес избора и вредновања стратегија на основу перформанси, са посебним освртом на идентификовање, развијање и вредновање стратегијских опција.

На крају, објашњен је појам стратегијске контроле као инструментаријума унапређења ефикасности предузећа, полазећи од појмовног и суштинског одређења контроле, преко карактеристика и детерминанти традиционалног и савременог приступа мерењу перформанси, до конкретне примене једног од савремених модела мерења перформанси – Balanced Scorecard модела, у процесу контроле ефеката имплементације дефинисане стратегије предузећа. Реч је о изузетно вредној монографији на универзитетском нивоу у области пословне економије и менаџмента, која представља изузетно драгоцену литературу за истраживаче из научно-образовних институција, студенте, као и за менаџере у привреди у циљу унапређења њихове пословне праксе.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага