fbpx

МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ

Аутор: Срђан М. Шапић
Ко-аутор: Јована С. Филиповић
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-6091-086-0

Динамички развој технологије, савремене комуникације, транспорт и могућност путовања, неки су од главних фактора интернационализације предузећа и растуће интеграције међународних тржишта. Такође, потребе и жеље потрошача се све више хомогенизују широм света што, заједно са поменутим факторима, доводи до релативизовања националних граница и појаве феномена глобализације тржишта, услед чега многа предузећа своју перспективу раста и развоје виде једино у светским размерама.

Постојећа национална тржишта постају тесна за пословање, па предузећа проширују своје пословање изван националних граница и проналазе нова, инострана тржишта као извор раста и профита. Конкуренција постаје све оштрија и све више поприма међународни карактер.

Процес интернационализације постаје неминовност и претпоставка како остваривања успеха предузећа, тако и услов опстанка и функционисања једне националне привреде. У складу с тим, циљ уџбеника „Међународни маркетинг“ је да се укаже на значај и потребу формулисања адекватне међународне маркетинг стратегије при наступу на иностраним тржиштима.

Имајући у виду да су основне стратегијске одлуке које се доносе у процесу формулисања међународне маркетинг стратегије: одлучивање да ли извозити, одлучивање на којим тржиштима наступити, одлучивање о начину уласка, одлучивање о маркетинг програму и одлучивање о маркетинг организацији, књига је структурирана у пет логички повезаних глава у којима се, респективно, анализира процес доношења сваке појединачне стратегијске одлуке.

Свака глава садржи кратак опис, резиме, као и питања за дискусију, што додатно олакшава читање и разумевање уџбеника “Међународни маркетинг”. Поред тога, уџбеник садржи и више десетина графичких и табеларних приказа, као и илустрација у самом тексту, које помажу читаоцима да боље разумеју и прате материју. Уџбеник је првенствено намењен студентима основних академских студија на Економском факултету у Крагујевцу.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага