fbpx

ИЗАЗОВИ УПРАВЉАЊА ИНТЕГРАЦИОНИМ ПРОЦЕСИМА ПРЕДУЗЕЋА

Аутор: Слађана Савовић
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-6091-080-8

Мерџери и аквизиције представљају доминантне процесе које предузећа користе како би, у глобалном и све конкурентнијем окружењу, осигурала своју позицију. Процеси интегрисања предузећа карактеристични су за развијене економије, али се интензивирају и у земљама у развоју, где представљају значајан механизам реструктурирања и унапређења пословања домаћих предузећа. Циљ монографије је  проучавање интеграционих процеса предузећа, проблема који се том приликом јављају, као и фактора успешне имплементације ових процеса, како би се дефинисале одговарајуће препоруке за  успешно управљање датим процесима.

 

У првом делу дата су појмовна разграничења, представљени су таласи мерџера и аквизиција, мотиви мерџера и аквизиција и објашњени различити приступи у изучавању ових процеса. У другом делу објашене су различите тактике напада и одбране од преузимања, као и најзначајније припремене активности процеса преузимања, као што су due diligence, вредновање циљног предузећа, финансирање мерџера и аквизиција, као и интеграционо планирање. Предмет анализе другог дела су и активности у поставизиционом периоду:  интеграција и реструктурирање предузећа (различити облици дезинвестирања). У трећем делу објашњени су различити начини мерења перформанси мерџера и аквизиција, као и ефекти ових трансакција на кључне стејкхолдере. Четврти део бави се анализом кључних фактора успеха мерџера и аквизиција, где је посебно анализиран значај трансфере знања, трансформационог лидерства, културолошких разлика и брзине интеграције за успех мерџера и аквизција. Монографија је намењена студентима који изучавају проблематику мерџера и аквизиција, али може бити од користи и свима онима који ће бити укључени у наведене процесе, пружајући им практичне смернице како превазићи изазове који су инхерентни  интеграционим процесима предузећа.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага