fbpx

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Аутор: Снежана Љубисављевић
Ко-аутор: Биљана Јовковић
Година издања: 2016
ISBN: 978-86-6091-069-3

Ревизија је систематски процес испитивања и оцењивања истинитости и објективности финансијских извештаја предузећа клијента и других субјеката ревизије. Независни ревизор своје мишљење, засновано на прикупљању доказа методом узорковања, изражава у ревизорском извештају. Ревизија повећава кредибилитет финансијсих извештаја, смањује информациони ризик и доприноси доношењу оптималних пословних одлука бројним корисницима.

 

Ревизија пружа висок степен уверавања да су финансијски извештаји предузећа поуздано састављени од стране рачуновођа и менаџмента. На тај начин она има функцију заштите финансијских интереса власника капитала. Недостатак поузданих информација може да пригуши ток капитала на тржишту и да утиче на појединачне сегменте финансијског система (финансијска тржишта и банке). Ревизија, дакле, редуцира неизвесност и сумњу у веродостојност информација потребних за вредновање алтернатива при одлучивању бројних корисника финансијских извештаја. Зато она доприноси рационалном доношењу одлука о алокацији ограничених ресурса и ефикасности финансијског система једне земље у целини. Целокупан процес кроз који пролазе ревизори од момента започињања комуникације са клијентом до изношења мишљења у ревизорском извештају представљен је у овој публикацији.

Монографија Ревизија финансијских извештаја настала је као резултат вишегодишњег научно истраживачког рада аутора који су своје когнитивне капацитета највише усмериле на истраживање и унапређење ревизорске функције и професије. Монографију чини десет делова структурираних у 21 поглавље. Аутор др Снежана Љубисављевић написала је први, други, четврти, осми, девети и десети део. Аутор др Биљана Јовковић написала је трећи, пети, шести и седми део монографије.

Ову монографију могу користити студенти треће године основних академских студија Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, модул Рачуноводство, ревизија и пословне финансије за припрему испита из наставног предмета Ревизија финансијских извештаја (од првог до осмог дела), као и студенти мастер академских студија за припрему испита из наставног предмета Интерна контрола и ревизија (трећи део монографије), а студенти докторских академских студија могу користити девети и десети део монографије за припремање испита из наставног предмета Специфична подручја ревизије финансијских извештаја. Монографију могу користити сва заинтересована лица која желе стећи основна примењива знања из области ревизије финансијских извештаја и рачуновођење које имају непосредну пословну сарадњу са ревизорима.

Према оцени World Bank Group у оквиру програма евалуације студијских програма из области Рачуноводства и ревизије Centre for Financial Reporting Reform (CFRR) спроведеног током 2018. године, ова монографија је оцењена са високих 94% подударности са литературом за припрему испитне материје на дисциплини Ревизија финансијских извештаја на универзитетима у Великој Британији.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага