fbpx

РАЧУНОВОДСТВО ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА

Аутор: Биљана Јовковић
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-6091-117-1

Неспорна је кључна улога осигурања у обезбеђењу континуитета привредне активности у условима настајања ризичних догађаја са катастрофалним последицама. Имајући у виду друштвени значај осигурања као и природу и карактер пословања са осигуравајућим услугама, квалитетно, успешно и дугорочно усклађено пословање са преузетим ризицима појединачних осигуравајућих друштава и сектора осигурања уопште, сматра се фундаментално значајним за целокупан привредни систем сваке државе.

Специфичности пословања осигуравајућих друштава условљавају структуру и садржину извештаја друштва, производе материјалност појединих билансних позиција и утичу на примену појединих политика процењивања. Финансијски извештаји настају као главни продукт рачуноводствене функције која обухвата све пословне догађаје у једном обрачунском периоду. Извештаји које припремају и презентују осигуравајућа друштва поред низа позиција истих као и код других пословних субјеката садрже и бројне специфичне билансне позиције карактеристичне само овој делатности.

Монографија Рачуноводство финансијских организација  резултат је вишегодишњег научно-истраживачког рада и професионалног усавршавања аутора и чине је четири дела. У првом делу монографије изложене су основе осигурања кроз разматрање специфичности пословања осигуравајућих друштава, врста осигурања и одлика осигурања у Републици Србији. Други део монографије бави се рачуноводственим обухватањем карактеристичних послова у осигурању и формирањем и употребом техничких резерви у друштвима. Трећи део монографије је њен централни и најобимнији део и посвећен је финансијским извештајима у осигуравајућим друштвима и њиховој анализи. Четврти део монографије посвећен је познатим облицима контроле над пословањем осигуравајућих друштава. Монографија садржи велики број примера обухвата пословних промена који поткрепљују изложена теоријска сазнања.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага