fbpx

РАЧУНОВОДСТВО СТРАНЕ ВАЛУТЕ

Аутор: Др Јасмина Богићевић
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-6091-121-8

Монографија представља резултат ауторкиног самосталног, вишегодишњег истраживања превођења рачуноводствених садржаја у страној валути и валутног хеџинга, као кључних, релевантних и комплексних подручја међународног рачуноводства. Ауторка је своја истраживања усмерила на анализу интеракције превођења трансакција у страној валути и финансијских извештаја страних филијала, с једне стране, и из њих произлазеће трансакционе и транслационе изложености ентитета девизном ризику, с друге стране. Полазећи од изузетно високог степена достигнуте не само de jure, већ и de facto хармонизације ових подручја транснационалног рачуноводства, као посебно значајан аспект разматрања у монографији је и међународна конвергенција рачуноводствене регулативе превођења стране валуте и валутног хеџинга и њене реперкусије на нашу земљу.

 

Ова монографија прати структуру наставног предмета Специфична подручја међународног рачуноводства и организована је у пет делова од којих сваки обухвата неколико поглавља. Први део монографије је посвећен међународним димензијама рачуноводства и његов циљ је пружање одговора на питање због чега су превођење стране валуте и валути хеџинг релевантна подручја транснационалног рачуноводства. У другом делу монографије су разматрана кључна питања, модалитети и финансијско-рачуноводствени третман трансакција у страној валути. Након излагања кључних аспеката превођења финансијских извештаја страних филијала у трећем делу, ауторка истиче да овај домен рачуноводства стране валуте представља најконтроверзније питање у области међународног рачуноводства. У четвртом делу су минуциозно разматрани типови изложеност девизном ризику, дериватни инструменти у функцији валутног хеџинга, као и кључни аспекти рачуноводства валутног хеџа. Најзад, пети део се односи на квантитативно-емпиријску илустрацију и интерпретацију рачуноводственог третмана хеџа признатих средстава и обавеза, непризнатих чврсто уговорених трансакција и антиципираних трансакција у страној валути.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага