OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Катедре

Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије

- шеф катедре -

Др Мирјана Тодоровић, редовни професор

Др Снежана Љубисављевић Редовни професор
Др Јасмина Богићевић Редовни професор
Др Биљана Јовковић Редовни професор
Др Владимир Обрадовић Редовни професор
Др Мирјана Тодоровић Редовни професор
Др Драгомир Димитријевић Ванредни професор
Др Милан Чупић Ванредни професор
Др Дејан Јовановић Ванредни професор
Др Немања Карапавловић Ванредни професор
Др Стефан Вржина Асистент са докторатом

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести