Катедра за информатику и квантитативне методе

- шеф катедре -

Др Владимир Ранковић, редовни професор

Др Предраг Мимовић Редовни професор
Др Владимир Ранковић Редовни професор
Др Микица Дреновак Ванредни професор
Др Зоран Калинић Ванредни професор
Др Злата Ђурић Доцент
Др Драгана Рејман Петровић Доцент
Др Марина Милановић Доцент
Др Оливера Станчић Асистент
Ана Крстић Асистент
Истраживач Приправник Истраживач-приправник
Јован Петровић Сарадник у настави
Демонстратор Демонстратор мастер менаџер

Претрага