Катедра за информатику и квантитативне методе

- шеф катедре -

Др Владимир Ранковић, ванредни професор

Др Предраг Мимовић Редовни професор
Др Владимир Ранковић Ванредни професор
Др Микица Дреновак Ванредни професор
Др Зоран Калинић Ванредни професор
Др Злата Ђурић Доцент
Др Драгана Рејман Петровић Доцент
Мр Марина Милановић Асистент
Оливера Станчић Асистент
Ана Крстић Асистент
Јован Јеротијевић Сарадник у настави
Демонстратор Демонстратор мастер менаџер

Претрага