Катедра за општу економију и привредни развој

- шеф катедре -

Др Мирослав Ђорђевић, редовни професор

Др Мирослав Ђорђевић Редовни професор
Др Љиљана Максимовић Редовни професор
Др Властимир Лековић Редовни професор
Др Петар Веселиновић Редовни професор
Др Саша Обрадовић Редовни професор
Др Милена Јакшић Редовни професор
Др Гордана Марјановић Редовни професор
Др Гордана Миловановић Ванредни професор
Др Ненад Станишић Ванредни професор
Др Данијела Деспотовић Ванредни професор
Др Лела Ристић Ванредни професор
Др Владимир Мићић Ванредни професор
Др Никола Макојевић Ванредни професор
Др Милан Костић Доцент
Др Владан Ивановић Доцент
Др Никола Бошковић Доцент
Др Милка Грбић Доцент
Др Владимир Михајловић Доцент
Др Милена Јовановић Крањец Асистент
Немања Лојаница Асистент
Тијана Тубић Ћурчић Асистент
Милош Димитријевић Истраживач-приправник
Маја Луковић наставник страног језика

Претрага