fbpx

Катедра за општу економију и привредни развој

- шеф катедре -

Др Гордана Марјановић, редовни професор

Др Љиљана Максимовић Редовни професор
Др Петар Веселиновић Редовни професор
Др Саша Обрадовић Редовни професор
Др Гордана Марјановић Редовни професор
Др Данијела Деспотовић Редовни професор
Др Ненад Станишић Редовни професор
Др Лела Ристић Редовни професор
Др Никола Макојевић Редовни професор
Др Владимир Мићић Редовни професор
Др Гордана Миловановић Ванредни професор
Др Милан Костић Ванредни професор
Др Владан Ивановић Ванредни професор
Др Никола Бошковић Ванредни професор
Др Милка Грбић Доцент
Др Владимир Михајловић Доцент
Др Милена Јовановић Крањец Доцент
Др Немања Лојаница Доцент
Тијана Тубић Ћурчић Асистент
Маја Луковић наставник страног језика
Марија Милинковић наставник страног језика
Др Властимир Лековић Редовни професор у пензији

Претрага