Катедра за менаџмент и пословну економију

- шеф катедре -

Др Верица Бабић, редовни професор

Др Верица Бабић Редовни професор
Др Гордана Радосављевић Редовни професор
Др Мирјана Кнежевић Редовни професор
Др Весна Стојановић-Алексић Редовни професор
Др Виолета Домановић Редовни професор
Др Срђан Шапић Редовни професор
Др Вељко Маринковић Редовни професор
Др Милан Коцић Ванредни професор
Др Слађана Савовић Ванредни професор
Др Јелена Николић Ванредни професор
Др Јелена Ерић Нилсен (Nielsen) Доцент
Др Марко Славковић Доцент
Др Дејана Златановић Доцент
Др Катарина Борисављевић Доцент
Јована Филиповић Асистент
Катарина Радаковић Асистент
Александра Бошковић Асистент
Маријана Симић Истраживач-приправник

Претрага