Катедра за менаџмент и пословну економију

- шеф катедре -

Др Верица Бабић, редовни професор

Др Стево Јаношевић Редовни професор
Др Верица Бабић Редовни професор
Др Гордана Радосављевић Редовни професор
Др Мирјана Кнежевић Редовни професор
Др Весна Стојановић-Алексић Редовни професор
Др Виолета Домановић Ванредни професор
Др Милан Коцић Ванредни професор
Др Вељко Маринковић Ванредни професор
Др Срђан Шапић Ванредни професор
Др Јелена Николић Доцент
Др Јелена Ерић Нилсен (Nielsen) Доцент
Др Марко Славковић Доцент
Др Слађана Савовић Доцент
Др Дејана Златановић Доцент
Др Катарина Борисављевић Доцент
Мр Марина Милановић Асистент
Јована Филиповић Асистент
Катарина Радаковић Асистент
Александра Бошковић Асистент
Маријана Симић Истраживач-приправник
Демонстратор Демонстратор мастер менаџер

Претрага