Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије

- шеф катедре -

Др Предраг Станчић, редовни професор

Др Предраг Станчић Редовни професор
Др Снежана Љубисављевић Редовни професор
Др Весна Јањић Редовни професор
Др Јасмина Богићевић Ванредни професор
Др Биљана Јовковић Ванредни професор
Др Владимир Обрадовић Ванредни професор
Др Мирјана Тодоровић Ванредни професор
Др Драгомир Димитријевић Ванредни професор
Др Немања Карапавловић Доцент
Др Милан Чупић Доцент
Др Владимир Станчић Доцент
Др Дејан Јовановић Доцент
Демонстратор Демонстратор мастер менаџер

Претрага