Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије

- шеф катедре -

Др Предраг Станчић, редовни професор

Др Предраг Станчић Редовни професор
Др Снежана Љубисављевић Редовни професор
Др Весна Јањић Ванредни професор
Др Јасмина Богићевић Ванредни професор
Др Биљана Јовковић Ванредни професор
Др Владимир Обрадовић Ванредни професор
Др Мирјана Тодоровић Ванредни професор
Др Драгомир Димитријевић Доцент
Др Милан Чупић Доцент
Др Владимир Станчић Доцент
Др Дејан Јовановић Доцент
Мр Марина Милановић Асистент
Немања Карапавловић Асистент
Стефан Вржина Истраживач-приправник
Демонстратор Демонстратор мастер менаџер

Претрага