OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПEР100 Сaврeмeнa eкoнoмиja

Stanković R. Katarina

Maksimović M. Ljiljana

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Obavezni zajednički, I semestar, Moduli: Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem, Računovodstvo i poslovne finansije

15

Razumeavanje monašanja potrošača, radnika, preduzeća, investitora i njihovih optimalnih izbora. Kako rezultat mikroekonomskih odluka determiniše makroekonomske agregate (štednja, zaposlenost, output, inflacija) i njihove dinamičke odnose, cilj je upoznavanje novih ideja u okviru mikro i makro ekonomske teorije i ekonomske politike nastalih tokom poslednjih decenija.

Usvajanjem ovih teorijskih ideja studenti-doktoranti produbljuju saznanja iz mikro i makro teorije i analize. Zahvaljujući ovim saznanjima stiču sposobnost za samostalan naučni istraživački rad iz oblasti opšte i poslovne ekonomije.

 1. Proizvođači, potrošači i konkurentna tržišta
 2. Struktura tržišta i konkurentne strategije
 3. Informacije, neuspeh tržišta i uloga države
 4. Teorija racionalnih očekivanja – ravnotežni pristup
 5. Teorija slučajnog hoda GDP
 6. Teorija realnog prvrednog ciklusa
 7. Rigidnost cena i nadnica u modelu novih kejnzijanca
 8. Predviđanje i stabilizaciona ekonomska politika
 1. Pindyck R., Rubinfeld D., 2005., Mikroekonomija, Mate, Zagreb
 2. Blanchard, D. (2005), Makroekonomija, Prentice Hall International, Ine.
 3. Baily, M.N. (1995), Macroeconomics, IRWIN
 4. Dornbusch, R., Fischer, S., Startz, R., (1998), Macroeconomics

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

predavanja, seminari, vežbe, konsultacije

Seminarski rad i usmeni ispit

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021