OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПЕР201 Политике регулације тржишта

Leković R. Vlastimir

  • Materijali za nastavu
  • Rezultati ispita i kolokvijuma
  • Vesti

Izborni, III semestar, Modul: Makroekonomija

13

Proučavanje relevantnih koncepcija o uticaju koncentracije na strukturu i javni interes, ograničavanje jačanja tržišne moći putem koncentracije, kontrole koncentracije u privredi i politika regulacije tržišta u savremenim privredama, administrativnih mehanizama regulacije tržišta i sprovođenje antimonopolskog zakonodavstva.

Osposobljenost studenata doktorskih studija za kompetentno identifikovanje i proučavanje različitih vidova ograničavanja tržišne konkurencije i dejstva tržišnog mehanizma, kao i, na bazi samostalnog istraživačkog rada, davanje relevantnih rešenja u oblasti sorovođenja adekvatnih politika regulisanja tržišta.

Teorijska nastava
Pojam i oblici koncentracije i istorijski razvoj kontrole koncentracije u savremenim razvijenim tržišnim ekonomijama; Kontrola koncentracije kao deo celovite politike zaštite tržišne konkurencije; Horizontalni, vertikalni i konglomeratski učinci koncentracije; Značaj kontrole koncentracije i zloupotreba kao deo politike tržišne konkurencije; Oblici isključivanja sa tržišta postojećih konkurenata i suzbijanja ulaska na tržište potencijalnih konkurenata; Regulacija i ekonomska efikasnost; Regulacija kao administrativni proces; Antimonopolsko zakonodavstvo – efikasnost i konkurencija; Ekonomska politika kao instrument regulacije tržišta.
Praktična nastava

Analiza slučaja konkretnih tržišnih stanja i situacija; Individualni istraživački rad

  1. Regulation Theory . The State of the Art, Edited by Robert Boyer and Yves Saillard, Routledge, London and New York, 2002.
  2. J.E.Stiglitz, Ekonomija javnog sektora, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.
  3. P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 2000.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, prezentacije istraživačkih rezultata i rasprava o istim

Seminarski rad i usmeni ispit

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021