OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПЕР202 Анализа конкурентности

Maksimović M. Ljiljana

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, III semestar, Modul: Makroekonomija

13

Teorije i politike cena i Makroekonomije

Upoznavanje studenata doktorskih studija sa konceptom konkurentnosti, faktorima mikro i makro konkurentnosti, metodologijom praćenja konkurentosti i politikama za podizanje konkurentnosti.

Studenti će biti osposobljeni da interpretiraju nova znanja o konkurentnosti i identifikuju ključne faktore za podizanje mikro i makro konkurentnosti.

Teorijska nastava

 1. Konkurentnost – osnovni faktor uspešnosti savremenih privreda
 2. Faktori konkurentnosti
 3. Pristupi u analizi konkurentnosti nacionalnih privreda i preduzeća
 4. Metodologija praćenja konkurentnosti
 5. Analiza faktora mikro i makro konkurentnosti
 6. Politika podizanja konkurentnosti nacionalne privrede

Praktična nastava

Studije slučajeva, Individualni istraživački rad

 1. The Global Competitiveness Report 2007-2008, World Economic Forum
 2. Lj. Maksimović, Privatizacija i konkurentnost, 2007. god.
 3. Zbornik: Srbija 2006-2012; Razvoj, finansijski sistem i konkurentnost, Savez ekonomista Srbije, 2006.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja nastavnika, aktivno učešće studenata u diskusijama, prezentiranje individualnih istraživanja.

Seminarski rad i usmeni ispit

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021