OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПЕР203 Теорија и анализа привредног развоја

Đorđević R. Miroslav

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, III semestar, Modul: Makroekonomija

13

Upoznavanje studenata sa fundamentalnim elementima iz teorije privrednog rasta i razvoja, teorije proizvodnje i odgovarajućih modela privrednog rasta i razvoja;  izoštravanje analitičkih sposobnosti i ukazivanje na to kako ih iskoristiti u oceni i rešavanju problema bržeg i skladnijeg privrednog razvoja.

Osposobljavanje za samostalni naučno-istraživački rad u oblasti privrednog razvoja; produbljivanje i proširivanje teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti.

 1. Pojmovno određenje kompleksa privrednog rasta i razvoja
 2. Predmet teorije privrednog razvoja
 3. Značajnije teorije privrednog razvoja - tradicionalne i nove teorije privrednog razvoja
 4. Ciljevi i pokazatelji privrednog razvoja
 5. Faktori privrednog razvoja, privredni ciklusi i strategije privrednog razvoja
 6. Osnovne kategorije teorije proizvodnje i privrednog razvoja
 7. Parametarske proizvodne funkcije, kao instrument makroekonomske analize
 8. Modeli privrednog rasta i razvoja
 9. Modeli finansiranja privrednog razvoja
 10. Politika finansiranja privrednog razvoja i makroekonomska stabilnost
 1. Prof. dr Ljubomir Madžar, prof. dr Ilija Rosić, prof. dr Miroslav Đorđević, Teorija privrednog razvoja, Komino trade, Kraljevo, 1997.
 2. 2.   Prof. dr Ljubomir Madžar, Teorija proizvodnje i privrednog rasta, tom I i II, Savezni Sekretarijat za razvoj i nauku, Beograd, 2003.
 3. Prof. dr Slobodan Cvetanović, Teorija privrednog razvoja, Ekonomski fakultet Niš, 2005.
 4. Michael P. Todaro, Economic development - seventh edition - Massachusetts: Addison - Wesley, 2000.
 5. Michael P. Todaro, Stephen C. Smith , Economic Development, ninth edition, Harlow: Pearson; Addison Wesley, 2006.
 6. Gregoriy Mankiw, Principles of Economics, Third edition, Harcount, College Publishers, London, 2004. (deo koji se odnosi na privredi rast i razvoj).

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, diskusije, case study, konsultacije.

 • Usmeni deo ispita - 50 poena
 • Seminarski rad - 50 poena

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021