OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПЕР208 Међународна трговина

Milovanović M. Gordana

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, III semestar, Modul: Makroekonomija

13

Upoznavanje studenata sa teorijskim modelima međunarodne trgovine, empirijskim modeliranjem dohotka i trgovinske dinamike, teorijskim i empirijskim modeliranjem stranih direktnih investicija.

Osposobljavanje  za samostalan naučno- istraživački rad u oblasti teorije i prakse međunarodne trgovine, produbljavanje i proširivanje teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti.

 1. Teorija međunarodne trgovine (Testiranje H-O-S teoreme, Maršal-Lerner- Robinsonov uslov, Svanov dijagram, Mandel- Flemingov model)
 2. Modeliranje primenjene spoljnotrgovinske politike (uloga međunarodnih institucija u kreiranju trgovinske politike, strategijska trgovinska politika, konkurencija i okruženje; strateško subvencioniranje izvoza)
 3. Trgovinska politika u uslovima regionalizma i globalizma (Preferencijalni trgovinski aranžmani, principi STO, efekti regionalnih trgovinskih aranžmana na povećanje globalnog blagostanja, pregovori o međunarodnoj prodaji robe po pravilima STO)
 1. Rivera-Batiz, Luis, Oliva, Maria-Angeles (2003) International Trade: Theory, Strategies and Evidence, Oxford University Press, New York
 2. Bossche, Peter Van den (2005) The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, New York
 3. Caves, R.E, Frankel, J.A, Jones, R.W (2007) World Trade and Payments, Tenth Edition, Pearson, Addison Wesley, Boston

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, diskusije, case study, konsultacije

 • Usmeni deo ispita - 60 poena
 • Seminarski rad - 40 poena

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021