OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПЕР207 Економија земаља у развоју

Obradović S. Saša

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Makroekonomija

13

Cilj ovog predmeta jeste da doprinese razvijanju znanja o kompleksnim razvojnim procesima. U okviru odabranih tema daju se odgovori na  pitanja sa kojima se suočavaju manje razvijene zemlje u svom nastojanju da ostvare cilj ekonomske razvijenosti. Cilj je podizanje veština neophodnih da se analiziraju različita pitanja globalnog ekonomskog razvoja sa aspekta transformacija nacionalnih ekonomija.

Ovaj predmet razmatra napredne teorijske i aplikativne postavke kako bi se razumeli problemi nerazvijenosti i primenila politika kojom se unapređuju ekonomske performanse. U okviru predmeta uključeno je razvijanje znanja o razvoju globalne ekonomije i procesu u kojem pojedine zemlje kreiraju održivi ekonomski razvoj. Koncepcija rada bazira se na učenju kroz istraživanje i razmišljanje u vezi sa datim temama.

 1. Opšte postavke ekonomija zemalja u razvoju;
 2. Definisanje teorijskog okvira razvoja, ciljevi i faze razvitka;
 3. Karakteristike nerazvijenosti, razvojni gep i parametri razvoja u skladu sa novom razvojnom paradigmom;
 4. Endogene versus egzogene teorije rastana primeru zemalja u razvoju;
 5. Globalne ekonomske promene i položaj zemalja u razvoju;
 6. Demografska analiza i uticaj na ekonomiku razvoja;
 7. Eksterni izvori finansiranja razvoja;
 8. Međunarodni monetarni sistem i zemlje u razvoju;
 9. Uticaj integracije i liberalizacije na ekonomski rast;
 1. Meier G.M., Rauch J.E., Leading Issues in Economic Development, Oxford University Press, 2004;
 2. Nafziger E. W., The Economics of Developing Countries, Prentice-Hall, 1997;
 3. Hayami Y., Godo Y., Development Economics, Oxford University Press, 2005;
 4. Weil D., Economic Growth, Pearson Education, 2005;
 5. Ray D., Development Economics, Princeton University Press, 1998;
 6. Hogendorn J., Economic Development, HarperCollins College, 1996;
 7. Perkins D. H., et. al. Economics of Development, W. W. Norton & Company, 2001;
 8. Cypher J.M., Dietz J.L., The Process of Economic Development, Routledge, 2003;

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja i prezentacije

 • Usmeni deo ispita i seminarski rad

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021