OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПЕР204 Регионална економија

Veselinović D. Petar

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Makroekonomija

13

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim elementima regionalnog razvoja i regionalne (prostorne) politike

Izučavanjem nastavnog predmeta Regionalna ekonomija stiču se osnovna znanja o:

 • značaju regionalnog razvoja kao komponente ukupnog privrednog razvoja
 • definisanju i lokaciji ekonomskih regiona
 • osnovnim indikatorima stepena razvijenosti regiona
 • međuregionalnoj saradnji kao osnovi integracionih procesa
 • Razvoj teorijske misli o regionalnom razvoju
 • Osnovni elementi teorije polova regionalnog razvoja
 • Definisanje i tipologija ekonomskih regiona
 • Politika regionalnog razvoja
 • Razvojne politike u funkciji podsticanja regionalnog razvoja
 • Analiza regionalne konkurentnosti
 • Međuregionalne veze u funkciji dinamiziranja regionalnog razvoja
 • Pojam ravnomernog regionalnog razvoja
 • Prostorno planiranje i regionalni razvoj
 • Regionalno ekonomsko povezivanje kao komponenta razvojne strategije
 • Regionalna politika kao prioritet Evropske Unije
 • Ekonomska regionalizacija u funkciji pristupa EU fondovima
 • Regionalni aspekt privrednog razvoja Srbije
 1. Dr Edvard Jakopin (2007), "Politika i metodi regionalnog razvoja", Ekonomski fakultet Beograd, Beograd.
 2. Vlada Republike Srbije (2007), "Strategija regionalnog razvoja Srbije", Beograd.
 3. Prof. dr Ilija Rosić, doc. dr Petar Veselinović (2006) "Nacionalna ekonomija", Ekonomski fakultet, Kragujevac, Kragujevac.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, interaktivni oblici nastave, pristupni radovi, prezentacije pojedinih nastavnih celina, individualni i grupni projekti

 • Usmeni deo ispita i seminarski rad

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021