OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПМП201 Стратегијски маркетинг

Kocić Milan

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, III semestar, Modul: Upravljanje poslovanjem

13

Položeni predmeti iz oblasti marketinga i strategijskog menadžmenta

Upoznavanje studenata sa konceptima, analizama i aktivnostima koje obuhvata upravljanje marketingom i strategijski marketing posebno; izoštravanje analitičkih sposobnosti i ukazivanje na to kako ih iskoristiti u oceni i rešavanju problema u marketingu; skiciranje procesa koji je potreban za formulisanje strategije i planova marketinga i opisivanje prirode ključnih strategijskih odluka.

Osposobljavanje za samostalni naučno-istraživački rad u oblasti strategijskog marketinga; produbljivanje i proširivanje teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti.

Kurs uvodi studente u širok raspon koncepata marketinta, fokusira se na marketing strategije koje koriste rukovodioci marketinga i demonstrira fuknciju i ulogu marketinga u firmi. Glavna uloga marketinga u firmi (ili bilo kojoj organizaciji) je determinisanje, kreiranje, komuniciranje i isporuka vrednosti koja podmiruje potrebe njenih kupaca. Pored toga, marketing u svojoj ulozi premošćavanja granice uvodi «glas kupca» u firmu, pomaže uspostavljanje dugoročnih odnosa i osigurava da firma ostvari uspeh sa svojim kupcima. Primarna primena aktivnosti marketinga je u firmama koje su osnovane sa namerom da stvaraju profit, ali koncept i modeli koji se ovde prezentiraju mogu se lako primeniti i na neprofitne ili druge institucije, koje tragaju za strategijama za povećanje njihove vrednosti za različite grupe kupaca i stejkholdera.   

 1. Kotler, P and Keller, K. L. (2006), Marketing Management, 12th edition, Pearson – Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 2. Kotler, P and Pfoertsch, W. (2006), B2B Brand Management, Springer, Berlin – Heidelberg.
 3. Meffert, H. (2000), Marketing, Gabler, Wiesbaden.
 4. Becker, J. (2000), Marketing Strategien, Verlag Vahlen, München.
 5. Cravens, D. W. (1997), Strategic Marketing, Fifth Edition, Irwin, Chicago.
 6. Wilson, R. M. S. and Gilligan, C. (2005), Strategic Marketing Management: Planning, implementation and control, Third edition, Elsevier, Amsterdam.
 7. Senić, R. (2000), Marketing menadžment, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, Prizma, Kragujevac

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, diskusije, case study, konsultacije

 • Seminarski rad – 50 poena;
 • Usmeni deo ispita – 50 poena

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021