OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПМП202 Теорија организације

Stojanović-Aleksić R. Vesna

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, III semestar, Modul: Upravljanje poslovanjem

13

Predmet je koncipiran sa ciljem da obezbedi studentima sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština iz oblasti organizacije preduzeća. To podrazumeva proučavanje savremenih teorija i koncepata kojima se objašnjavaju soft i hard komponente organizacije, kao i najznačajniji koncepti i programi organizacionog razvoja i organizacionih promena, u sklopu čega će se proučavati i pretpostavke uspešnog razvoja organizacije vezane za liderstvo , moć, kulturu, timove i ostale aspekte interpersonalnih odnosa.

Očekuje se da nakon izučavanja ovog predmeta studenti budu  sposobni za:
kritičko razumevanje savremenih dimenzija razvoja organizacionih teorija, razumevanje i primenu različitih metoda kombinovanja soft i hard komponenti organizacije, razumevanje  varijabli organizacionog ponašanja i odabir pravih rešenja vezanih za poslovanje organizacije u različitim okruženjima, analizu i ocenu aktuelnih problema u organizacionoj praksi, uočavanje nužnosti upravljanja organizacionim razvojem i promenama, kao i savladavanje tehnika njihovog uspešnog sprovođenja.

 • Istorijska perspektiva organizacionih teorija
 • Kljucni koncepti u teoriji organizacije
 • Hard komponente organizacije
 • Socijalna struktura organizacije
 • Liderstvo,moć i organizaciona kultura
 • Organizacioni razvoj i promene
 1. Hatch.M., OrganizationTheory, Oxford University Press INC., New York, 2007.
 2. French W., Bsell.C., Organizational Development, Prentice Hall, New Jersey, 1999.
 3. Senior B., Organisational Change, Prentice Hall, New Jersey, 2007.
 4. Kreitner R., Kinicki A, Organizational Behavior, Mc Graw Hill, Boston, 2001.
 5. Stojanović Aleksić V., Liderstvo i organizacione promene, Ekonomski fakultet, Kragujevac, 2007.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

 

 • Seminarski rad, usmeni deo ispita

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021