OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПМП203 Управљање међународним пословањем

Đorđević D. Momčilo

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, III semestar, Modul: Upravljanje poslovanjem

13

Nastavni predmet Upravljanje međunarodnim poslovanjem predstavlja dalju nadgradnju predmeta Međunarodno poslovanje sa osnovnih akademskih i master studija.

U tom smislu predmet Upravljanje međunarodnim poslovanjem ima za cilj da na ovom nivou studija na savremen i sveobuhvatan način upozna studente sa sadržajem predmeta Upravljanje međunarodnim poslovanjem, i tako poveća njihove kompetencije za odlučivanje i rešavanje problema iz odgovarajućih oblasti.

Savladavanjem materije iz predmeta Upravljanje međunarodnim poslovanjem student produbljuje i proširuje teorijsko metodološko i aplikativno znanje, i sa tog stanovišta se osposobljava za izradu kvalitetne doktorske disertacije.

Time se kandidat osposobljava ili za nastavak naučno-istraživačkohg rada, ili za odlučivanje i rešavanje problema na najvišem nivou u organizaciji.   

Imajući u vidu obrazovni cilj i očekivane ishode, kao i specifičnosti doktorskih studija, sadržaj predmeta Upravljanje međunarodnim poslovanjem čine odrđeni sadržaji iz predmeta Međunarodno poslovanje sa osnovnih akademskih i master studija, koji zbog svoje specifičnosti i kompeksnosti nisu mogli biti razmatrani na nižim nivoima studija:

 • Analiza međunarodnih mogućnosti,
 • Međunarodna konkurencija,
 • Strategijske alijanse,
 • Strane direktne investicije,
 • Instrumenti marketinga u međunarodnom poslovanju,
 • Međunarodne dimenzije proizvodnje,
 • Međunarodno upravljanje ljudskim resursima
 1. Rakita B., Međunarodni biznis i menadžment, CIDEF, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2006. godine,
 2. Đorđević M., Međunarodno poslovanje preduzeća, Ekonomski fakultet u Kragujevcu, 2008. godine, u štampi

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, Konsultacije, Analize studija slučajeva

Usmeni ispit, Seminarski rad, Prezentacije studija slučajeva

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021