OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПМП208 Критичко управљање проблемским ситуацијама

Petrović P. Slavica

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Upravljanje poslovanjem

13
 1. Osposobljavanje doktoranada za kritičko-sistemsko interdisciplinarno razumevanje i istraživanje upravljačkih problema u organizacijama.
 2. Upoznavanje doktoranada s teorijsko-metodološkim i aplikativnim dimenzijama kombinovanog korišćenja sistemskih metodologija strukturiranja upravljačkih problemskih situacija u organizacijama.
 3. Osposobljavanje doktoranada za kritičko komplementarno korišćenje različitih teorijsko-metodoloških instrumenata i znanja u naučnom istraživanju problema upravljanja poslovanjem.
 1. Kritičko-sistemsko razumevanje upravljačkih problemskih situacija iz višestrukih perspektiva relevantnih stakeholder-a preduzeća.
 2. Teorijsko-metodološka znanja o načinima, okvirima i dometima kombinovanog korišćenja sistemskih metodologija, metoda, modela u efektivnom i efikasnom rešavanju upravljačkih problema u organizacijama.
 3. Uvidi u otvorena relevantna teorijska, metodološka, aplikativna pitanja kritičko-sistemskog konceptualizovanja i istraživanja upravljačkih problemskih situacija u preduzećima.
 1. Rastuća varijetetnost metodologija, metoda, modela, tehnika kao odziv na rastuću kompleksnost, dinamičnost i višeznačnost upravljačkih problemskih situacija u organizacijama.
 2. Koherentni pluralizam kao odziv na višestrukost metodologija, metoda, modela, tehnika za bavljenje upravljačkim problemima.
 3. Kritičko sistemsko mišljenje i praksa u kreativnom bavljenju organizacijskim problemima.
 4. Teorija i praksa kombinovanja sistemskih metodologija strukturiranja upravljačkih problemskih situacija u organizacijama.
 5. Neki sistemsko komplementarni razvoji kritičkog upravljanja problemskim situacijama u preduzećima – Sistem Sistemskih metodologija; Sveukupna Intervencija u Sistemima; Organizacijsko Učenje uz pomoć Trostrukih Petlji; Kreativni Dizajn Metoda; Multi-metodologija; Kritička Evaluacija.

Flood, R.L and Romm, N.R.A., 1996, Diversity Management – Triple Loop Learning, Wiley, Chichester; Jackson, M.C., 2000, Systems Approaches to Management, Kluwer/Plenum, New York; Midgley, G., 2000, Sistemic Intervention: Philosophy, Methodology, Practice, Kluwer/Plenum, New York; Mingers, J. and Gill, A., 1997, Multimethodology – the Theory and Practice of Combining Management Science Methodologies, Wiley, Chichester; Mingers, J., 2006, Realising Systems Thinking – Knowledge and Action in Management Science,  Springer, New York; Petrović, S.P., 2006, Sistemsko mišljenje, Sistemske metodologije, Autorsko izdanje, Kragujevac; Rosenhead, J., (Ed.), 2003, Rational Analysis for a Problematic World – Problem Structuring Methods for Complexity, Uncertainty and Conflict, Wiley, Chichester; Časopisi: Systems Research and Behavioral Science, Wiley, Chichester; Systems Practice and Action Research, Kluwer/Plenum, New York.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja sa diskusijama. Konsultacije. Mentorski rad

Seminarski rad 50 bodova, usmeni deo ispita 50 bodova

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021