OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПМП207 Управљање квалитетом робе

Milovanović N. Ružica

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Upravljanje poslovanjem

13

Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa značajem robe kao sirovine, polufabrikata i finalnih proizvoda, tehnološkim procesima koji osiguravaju ekonomično dobijanje robe i tehnikama koje su neophodne za upravljanje kvalitetom.

Stečena znanja mogu da se koriste prilikom donošenja menadžerskih odluka u oblasti proizvodnje i prometa robe, radi efikasnog upravljanja kvaliteta, zaštite na radu i zaštite životne sredine.

 • Uvod u značaj proizvoda.
 • Upravljanje kvalitetom proizvoda.
 • Upravljanje transpozicijom proizvoda.
 • Mineralne sirovine.
 • Energija.
 • Metalurški proizvodi.
 • Nemetalni proizvodi.
 • Hemijski proizvodi.
 • Prehrambeni proizvodi.
 1. Ušćumlić D., Urošević S., Jovanović L. Milovanović R., "Komercijalno poznavanje robe", univerzitetski udžbenik, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2002.
 2. Ušćumlić D., "Upravljanje kvalitetom materijalnih proizvoda", univerzitetski udžbenik, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2002.
 3. Roger G. Schroeder., Upravljanje proizvodnjom - odlučivanje u funkciji proizvodnje, Zagreb, 1999.

Sva druga literatura koja tretira ovu problematiku.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, diskusije i kreativne radionice.

Seminarski rad/projekat - usmeni ispit.

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021