OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПРФ101 Теорија и политика биланса

Stefanović D. Radoslav

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, II semestar, Moduli: Računovodstvo i poslovne finansije, Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem

13

Razumevanje teorijsko-metodološke osnove forme i sadržine redovnih bilansa.

Osposobljavanje studenata za praktično sastavljanje, čitanje i interpretiranje redovnih bilansa.

 1. Suština i klasifikacija bilansa
 2. Shvatanja bilansa kao proizvod različitih ciljeva
 3. Problem održavanja kapitala
 4. Načela urednog knjigovodstva i bilansiranja
 5. Redovni godišnji zaključak
 6. Politika bilansa
 1. Dr Jovan Ranković, Teorija bilansa, 10. izdanje, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.
 2. Dr Jovan Ranković, Teorija bilansa, 4. izdanje, Ekonomski fakultet, Beograd, 1982.
 3. Dr Radoslav Stefanović, objavljeni radovi iz područja bilansa u domaćim časopisima

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Klasična predavanja, diskusije, studije slučajeva, itd.

Seminarski rad i usmeni ispit

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021